Downloads

Op deze pagina vindt u onze belangrijkste protocollen en andere documenten die voor u en onze leerlingen belangrijk zijn om te weten:

Pestprotocol

School ondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolgids 2018/2019

Veiligheidsplan

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden