Schooltijden en opvang

Schooltijden


Onze school heeft sinds dit schooljaar een continurooster, wat inhoudt dat alle leerlingen tussen de middag op school eten op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (op vrijdag alleen de groepen 4 t/m 8).
 
De leerlingen van de groepen 1a en 1b/2 zijn op woensdagmiddag en vrijdag vrij.
De leerlingen van groep 3 zijn op woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij.
De leerlingen van de groepen 4 zijn op woensdagmiddag vrij.
 
Het is aan het begin van dit schooljaar echter nog niet bekend welke tijden we uiteindelijk zullen gaan hanteren bij het continurooster. Er zijn namelijk nog twee opties die we nog verder willen gaan onderzoeken;
 
1. Een model van 8.15 uur tot 14.15 uur op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, waarbij de kleuters op vrijdag de gehele dag vrij zijn en groep 3 op vrijdagmiddag om 12.00 uur. 
 
2. Een model van 8.30 uur tot 14.30 uur op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, waarbij de kleuters op vrijdag de gehele dag vrij zijn en groep 3 op vrijdagmiddag om 12.00 uur.
 
Bij beide modellen zijn de kleuters (groepen 1 en 2) nog gewoon op vrijdag de hele dag vrij en de leerlingen uit groep 3 op vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur. Tussen de middag blijven alle leerlingen op school eten. Op de woensdagmiddag zijn alle leerlingen nog gewoon  ‘s middags vrij (bij start om 8.15 uur om 12.00 uur en bij start om 8.30 uur om 12.15 uur).
 
Om er zeker van te zijn dat we een model kiezen dat het beste bij zowel de leerlingen, als bij de leerkrachten past, hebben we besloten om tot de Kerstvakantie met beide modellen te werken. Dit houdt in dat we tot de herfstvakantie 's ochtends zullen starten om 8.15 uur (tot 14.15 uur) en na de herfstvakantie tot de Kerstvakantie om 8.30 uur (tot 14.30 uur). Alleen dan zijn we in staat om het juiste model te kiezen. Dit houdt in dat we met ingang van januari 2019 pas de definitieve keuze gaan maken. Na deze keuze zullen we 5 jaar lang volgens het gekozen model gaan werken.
 
Schema tot de herfstvakantie (optie 1)
 
Maandag  08.15 – 14.15  Groepen 1a t/m 8
Dinsdag  08.15 – 14.15  Groepen 1a t/m 8
Woensdag  08.15 – 12.00  Groepen 1a t/m 8
Donderdag  08.15 – 14.15  Groepen 1a t/m 8
 Vrijdag  08.15 – 12.00  Groep 3
   08.15 – 14.15  Groepen 4 t/m 8
 
Schema van herfstvakantie tot Kerstvakantie (optie 2)
 
Maandag  08.30 – 14.30  Groepen 1a t/m 8
Dinsdag  08.30 – 14.30  Groepen 1a t/m 8
Woensdag  08.30 – 12.15  Groepen 1a t/m 8
Donderdag  08.30 – 14.30  Groepen 1a t/m 8
 Vrijdag  08.30 – 12.00  Groep 3
   08.30 – 14.30  Groepen 4 t/m 8
 
 

Buitenschoolse opvang (BSO) Voor en na schooltijd

BSO & Ko verzorgt ook buitenschoolse opvang. Hiervoor beschikt BSO & Ko over een eigen ruimte in het schoolgebouw. Deze ruimte, is sfeervol ingericht, geeft kinderen een gevoel van veiligheid en is afgestemd op hun leeftijd en belangstelling.

 
Locatie
Tijdens de opvanguren krijgen de kinderen de gelegenheid om plezier te maken en BSO-tijd als vrije tijd te ervaren. Hiervoor zullen voldoende speel- en spelmogelijkheden beschikbaar gesteld worden. De veiligheid van de ruimte is belangrijk en voor de BSO ruimte is een gebruiksvergunning afgegeven. Ook zullen we veel gebruik gaan maken van het schoolplein.
 
 
Organisatie
Voor schooltijd zijn kinderen welkom bij BSO & Ko om hun dag rustig te beginnen. Ze mogen tekenen of knutselen, een spelletje spelen of het zelf meegenomen ontbijt eten. Op een met de school afgesproken tijdstip ruimt iedereen zijn spullen op en mogen de kinderen naar buiten om met klasgenootjes te spelen of gaan ze verder de school in. De kinderen uit groep 1 en 2 worden naar hun klas gebracht.
 
Het is ook mogelijk om na schooltijd op school te blijven bij de naschoolse opvang. Er zijn gediplomeerde pedagogisch medewerkers aanwezig en BSO&Ko staat garant voor kwalitatief goede opvang. Kinderen worden verwelkomd met drinken, fruit en een koekje en ze krijgen de mogelijkheid om iets over hun schooldag te vertellen of te laten zien wat ze gemaakt hebben. Daarna mogen de kinderen zelf aangeven wat ze willen doen. We vinden het belangrijk dat er een gedoseerd en gevarieerd activiteitenprogramma is. Immers een kind heeft naast de inspanningen van school ontspanning nodig.
 
Ook tijdens schoolvakanties is er opvang beschikbaar. Eventueel (bij geringe animo) worden de kinderen opgevangen op onze andere locatie voor buitenschoolse opvang in het cultureel centrum (de Deele) Tijdens de vakantieperiode is er een activiteitenprogramma met een thema, deze wordt afgestemd op het aantal kinderen dat gebruik maakt van de BSO. Daarbij wordt er rekening gehouden met de mogelijkheden en de leeftijden van de kinderen.
 
Contactgegevens
Telefoon          : Evi Potze, 06 – 39 44 89 05
Website           : www.kinderopvangukenpuk.nl
E-mail              : info@kinderopvangukenpuk.nl
 

© 2018 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden