Nieuwsbrief 14

Geachte ouders/verzorgers,
 
Bij deze de 14e nieuwsbrief van dit schooljaar. Deze nieuwsbrief bevat de volgende nieuwsitems:
 
- Nieuwe leerlingen
- Klassenshow groep 5b/6
- Voorjaarsmarkt
- Koningsontbijt en Koningsspelen
- Leerlingen groep 1a en 1b/2 woensdag 18 april vrij
- Continurooster
- Cito eindtoets groep 8 en entreetoets groep 7
- Theoretisch verkeersexamen groepen 7 en 8
- Voorlezen in het Drents
- Automatische incasso ouderbijdrage
- Geen gym groepen 3 t/m 8
- Volgende nieuwsbrief
 
Wij wensen u veel leesplezier en vergeet u niet op te geven via SchouderCom voor de Voorlichtingsavond over andere schooltijden op woensdag 18 april om 20.00 uur in buurtgebouw de Viersprong.
 
Met vriendelijke groet,
 
Team Obs de Bente
 
https://obsdebente.schoudercom.nl/nieuws/6816/bijlage_bekijken?index=0