Nieuwe ouders

Nieuwe ouders

Op zoek naar een (nieuwe) school? Kom een kijkje nemen!
 
Om echt een goede indruk te krijgen is het belangrijk om een school te bezoeken. Verhalen van de school zelf en verhalen van anderen zorgen voor een eerste beeld. Veel belangrijker om voor uw kind een goede schoolkeuze te kunnen maken, is úw idee, indruk en gevoel. Dit kunt u alleen maar krijgen als u bij ons binnen bent geweest, zelf heeft rondgekeken en ons heeft gezien en gesproken.    

Aanmelden
U maakt eerst een afspraak met de directie voor een oriënterend gesprek of een intake. (0591-353320)
Tijdens deze afspraak zal een directielid met u de werkwijze, afspraken, regels etc van de school bespreken. Na dit gesprek krijgt u een rondleiding door de school. Uw zoon of dochter is tijdens dit oriënterend gesprek of intake ook van harte welkom.
Na afloop van het gesprek en rondleiding krijgt u van ons een tas met daarin de schoolgids, de schoolkalender, het pestprotocol, het protocol voor vrijwillige ouderbijdrage en het aanmeldformulier.
Indien u besluit uw zoon of dochter op onze school in te schrijven, dan kunt u het aanmeldformulier ingevuld bij de directie inleveren. Zij zorgen er dan voor dat uw kind officieel op school wordt ingeschreven. (U krijgt hiervan geen bevestiging.)
Ongeveer twee maanden voordat uw kind vier jaar oud wordt, neemt de leerkracht van groep 1 contact met u op.


Er zijn op dit moment geen actieve foto gallerijenTel. :
Email :

Nieuwsflits

  • Belangrijke data

    Belangrijke data: 26 juni ‘15 Laatste avond Avond 4-Daagse 29 juni ‘15 Voortgangsgesprekken 30 juni ‘15 Afscheids BBQ gr. 8 1 juli ‘15 Meesters– en juffendag 2 juli ‘15 ...

    Lees verder

Volg de Bente ook op Twitter!