Schooltijden en opvang

Schooltijden:

Ochtend: 08.25 uur - 12.00 uur
Middag: 13.10 uur - 15.15 uur
Woensdag: 08.25 uur - 12.15 uur

De school is ‘s ochtends open om 8.15 uur en ‘s middags om 13.00 uur.

De kinderen van groep 1 en 2 hebben een inloop van 8.20 uur tot 8.25 uur en van 13.05 uur tot 13.10 uur. Dit houdt in dat zij tussen deze tijden de jas op kunnen hangen in hun garderobe en in de klas kunnen gaan zitten. Bij de bel om 8.25 uur en 13.10 uur dienen alle leerlingen van groep 1 en 2 in de klas te zijn. De leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan bij deze bel in de rij staan. De lessen starten uiterlijk om 8.30 uur.

De leerlingen van groep 1 en 2 zijn op vrijdag vrij.

De leerlingen van groep 3 gaan alleen vrijdagochtend naar school.

De ochtendpauzes zijn 10.30 - 10.45 uur.


Overblijven/Tussenschoolse opvang (TSO)

Buitenschoolse opvang BSO & Ko verzorgt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag de Tussenschoolse Opvang (TSO) voor de kinderen die tussen de middag niet naar huis kunnen.

Hiervoor zal de eigen ruimte in school (het overblijflokaal),van BSO & Ko gebruikt worden.

Ons doel is om de kinderen een plezierige overblijf te bezorgen en ze even weg te halen uit de sfeer van school. Tijdens de TSO krijgen de kinderen de gelegenheid om onder begeleiding van een pedagogisch medewerker en overblijfkrachten in alle rust te eten, te drinken en hun verhaal te doen. In de tijd die over is kunnen kinderen lekker ontspannen, een spelletje doen of buiten spelen.


Een kind aanmelden voor het overblijven kan via de site van BSO & Ko, een mail of door te bellen met onderstaand nummer.

De kosten voor tussenschoolse opvang bedragen € 1,75 per keer.
Een 10-strippenkaart kost € 15,00.
Coördinator van de TSO is Evi Potze, zij is bereikbaar op tel.nr.: 06-39448905


Buitenschoolse opvang (BSO)

BSO & Ko verzorgt ook buitenschoolse opvang. Hiervoor beschikt BSO & Ko over een eigen ruimte in het schoolgebouw. Deze ruimte, is sfeervol ingericht, geeft kinderen een gevoel van veiligheid en is afgestemd op hun leeftijd en belangstelling.

Locatie
Tijdens de opvanguren krijgen de kinderen de gelegenheid om plezier te maken en BSO tijd als vrije tijd te ervaren. Hiervoor zullen voldoende speel- en spelmogelijkheden beschikbaar gesteld worden. De veiligheid van de ruimte is belangrijk en voor de BSO ruimte is een gebruiksvergunning afgegeven. Ook zullen we veel gebruik gaan maken van het schoolplein.

Organisatie
Voor schooltijd zijn kinderen welkom bij BSO & Ko om hun dag rustig te beginnen. Ze mogen tekenen of knutselen, een spelletje spelen of het zelf meegenomen ontbijt eten. Op een met de school afgesproken tijdstip ruimt iedereen zijn spullen op en mogen de kinderen naar buiten om met klasgenootjes te spelen of gaan ze verder de school in. De kinderen uit groep 1 en 2 worden naar hun klas gebracht.

Het is ook mogelijk om na schooltijd op school te blijven bij de naschoolse opvang. Er zijn gediplomeerde pedagogisch medewerkers aanwezig en BSO&Ko staat garant voor kwalitatief goede opvang. Kinderen worden verwelkomd met drinken, fruit en een koekje en ze krijgen de mogelijkheid om iets over hun schooldag te vertellen of te laten zien wat ze gemaakt hebben. Daarna mogen de kinderen zelf aangeven wat ze willen doen. We vinden het belangrijk dat er een gedoseerd en gevarieerd activiteitenprogramma is. Immers een kind heeft naast de inspanningen van school ontspanning nodig.

Ook tijdens schoolvakanties is er opvang beschikbaar. Eventueel (bij geringe animo) worden de kinderen opgevangen op onze andere locatie voor buitenschoolse opvang in het cultureel-centrum (de Deele). Tijdens de vakantieperiode is er een activiteitenprogramma met een thema, deze wordt afgestemd op het aantal kinderen dat gebruik maakt van de BSO. Daarbij wordt er rekening gehouden met de mogelijkheden en de leeftijden van de kinderen.


Contactgegevens
Telefoon : Evi Potze, 06 – 39 44 89 05
Website : www.kinderopvangukenpuk.nl
E-mail : info@kinderopvangukenpuk.nl